Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Eesti keele tööraamat (keeleõpetus) V klassile

Eesti keele tööraamat (keeleõpetus) V klassile

Eesti keele tööraamat 5. klassile on õpikut ja töövihikut ühendav õppematerjal, mis sisaldab  harjutusi ja ülesandeid teemade tutvustamiseks, vajalike oskuste omandamiseks, sh harjutusmaterjali nii frontaalseks kui ka iseseisvaks tööks ning enesekontrolliks.

Õppevara sobib õpilastele, kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe tasemel, õpilastele, kellele on rakendatud individuaalne õppekava (IÕK), muukeelsetele õpilastele ning kasutamiseks põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel.

Materjali kasutamine võimaldab õpetada last sõltuvalt oskuste omandatuse tasemest kas koostegevuses, näidise järgi tegutsemises, verbaalse ja näitliku (pildid, skeemid, märgid) suunamisega, soorituses verbaalsete kommenteerimisega, täitmisele eelneva ja järgneva kommenteerimisega või suhteliselt iseseisva sooritusega, millele kaasneb vaikse häälega või sisekõnes kommenteerimine.

Õppematerjal koosneb neljast tööraamatust ja õigekirja omandamist toetavate skeemide ja reeglite kogumikust – „Tarkvara mapist“.

Eesti keele tööraamat (keeleõpetus) V klassile I osa
Eesti keele tööraamat (keeleõpetus) V klassile II osa
Eesti keele tööraamat (keeleõpetus) V klassile III osa
Eesti keele tööraamat (keeleõpetus) V klassile IV osa
Tarkvaramapp

Õppevara saab paberkandjal tellida läbi SA Innove e-poe.