Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Kursus „Seksuaalhariduse teemade käsitlemine inimeseõpetuse aines lihtsustatud õppekava järgi “

Algamas kursus „Seksuaalhariduse teemade käsitlemine inimeseõpetuse aines lihtsustatud õppekava järgi “.
Kursuse eesmärgiks on toetada õpetaja või teiste koolis töötavate tugispetsialistide valmisolekut seksuaalhariduslike teemade käsitlemisel hariduslike erivajadustega õpilastele.
Täpsem info ja registreerumine TÜ täienduskoolituse kodulehel: http://goo.gl/Is5KRM (võimalik veel registreeruda).

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond läbi EDUKO programmi "Pedagoogide täiendusõpe" ja koolis töötavale õpetajale ja tugispetsialistil on osalemine tasuta.

Päevakava
Kutse