Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Eesti keele lugemik-tööraamat V klassile

Eesti keele lugemik-tööraamat V klassile

„Lugemik-tööraamatu kasutamine lihtsustatud õppe 5. klassis“
 
Õpetajamaterjali esimeses osas „Lugemik-tööraamatu kasutamine lihtsustatud õppe 5. klassis“ (Kaja Plado) esitatakse töö põhisuunad ja antakse metoodilisi juhiseid, mida peaks arvestama kõikides lugemistundides.
Teises osas „Soovitusi 5. klassi lugemik-tööraamatu palade käsitlemiseks“ (Krista Sunts) on toodud konkreetsed soovitused lugemispalade käsitlemiseks tööraamatu eri osade ja õppetükkide kaupa.   
Õpetajamaterjal  on allalaetav siit.


Autorid Kaja Plado ja Krista Sunts loodavad, et õpetajaraamat kujuneb õpetajatele igapäevaseks abivahendiks ning selles esitatud soovitused aitavad kaasa laste lugemisoskuse ja tekstiga töötamise oskuse paranemisele.

Eesti keele lugemik-tööraamat 5. klassile on kättesaadav siit.