Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Matemaatika töölehtede komplekt, I osa (I–III arengutase)

Matemaatika töölehtede komplekt, I osa (I–III arengutase)

Õpetajamaterjal kuulub toimetulekuõppekava I–II arengutasemele mõeldud töölehtede komplekti juurde, autorid Signe Leht ja Saima Salomon.

Materjalis on  lühike ülevaade seostest teiste ainekavadega ning praktilised nõuanded töölehtede kasutamiseks.

Õpetajamaterjal "Matemaatika I" õppevara juurde on leitav siit.

Õpilasele mõeldud põhiõppevara on kättesaadav siit.