Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Inimeseõpetuse töölehtede komplekt „Mina“, (I-III õpitase)

Inimeseõpetuse töölehtede komplekt „Mina“, (I-III õpitase)

Töölehtede kogumik MINA on koostatud eelkõige toimetulekuõppe II arengutasemel olevaid
õpilasi silmas pidades. Töölehtede täitmisele eelneva praktilise tegevuse ning töölehtedele
õpetaja poolt lisaks koostatavate lugemis- ning kirjutamislehtede raskusastet varieerides ning õpilaste iseseisva töö osakaalu suurendades saab kogumiku töölehti kasutada ka toimetulekuõppe III arengutasemel olevate õpilastega.
Töölehtede juurde koosatud õpetaja juhendmaterjal on soovituslik. Iga õpetaja peab õppetsükli planeerimisel ja läbi viimisel siiski lähtuma konkreetsest õpilastest ning klassist kui
tervikust. Loodame, et juhendmaterjal annab õpetajatele ideid, kuidas igapäevast õppetööd
elulisemaks ning mängulisemaks, st toimetulekuõppele sobivamaks, muuta.

Mina töölehed I
Mina töölehed II

Õppevara saab paberkandjal tellida läbi SA Innove e-poe.

Õpetaja juhendmaterjal on allalaetav siit.